İdari Birimlerimiz
21 Ocak 2022

  • Başhekimlik
  • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Birimi
  • Kalite Yönetim Birimi
  • Personel Sicil
  • Satın Alma
  • Muhasebe
  • Taşınır Kayıt
  • Ayniyat Depo
  • Mutemet
  • Sivil Savunma
  • Hasta İletişim Birimi

   

 

 • Başhekimlik
 • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Personel Sicil
 • Satın Alma
 • Taşınır Kayıt
 • Hasta İletişim Birimi
 • Başhekimlik
 • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Personel Sicil
 • Satın Alma
 • Taşınır Kayıt
 • Hasta İletişim Birimi
 • Başhekimlik
 • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Personel Sicil
 • Satın Alma
 • Taşınır Kayıt
 • Hasta İletişim Birimi
 • Başhekimlik
 • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Personel Sicil
 • Satın Alma
 • Taşınır Kayıt
 • Hasta İletişim Birimi